error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

DEXCOM ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR EU

DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR DEXCOM EU TRÄDER I KRAFT 15 SEPTEMBER 2015 OCH ERSÄTTER TIDIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR DEXCOM.

Dessa användningsvillkor för EU (detta "avtal") gäller för invånarna i länderna i den europeiska unionen. Detta avtal är mellan DexCom, Inc. ("DexCom," "vi" eller "oss") och dig rör din användning av (inklusive tillgång till): (a) DexComs webbplats som finns på www.dexcom.com och sidorna och de andra DexCom-webbplatserna tillgängliga från sådan plats (kollektivt, vår "Webbplats" ), (b) programvara som vi gör tillgängliga för hämtning eller åtkomst på vår hemsida, på Apple® App Store eller på andra tjänsteleverantörers platser eller andra platser som vi anger ( "Mjukvaruappar ), (c) DexComs produkter som köps utanför USA ( "DexComs produkter" ), och (d) datatjänster som tillgängliggörs av DexCom via internet för användare av DexComs produkter eller mjukvaruappar som ger och tillåter åtkomst, insamling, lagring, bearbetning, analys och/eller överföring av data som genereras av en DexCom-produkt eller mjukvaruapp ( "Datatjänster"). Vi hänvisar till vår webbplats och våra Datatjänster som"DexCom-tjänster." Vi hänvisar till dig, och alla mindre barn eller annan person för vars användning och för vars räkning du har laglig rätt att köpa en DexCom-produkt, som en "Användare." Vissa DexCom-produkter kräver recept ( "Recept-enheter" ), och sådana DexCom-produkter får endast användas av den person för vilken receptet utfärdades (den personen kallas "Användare för Recept-enhet" ).

Genom att använda (inklusive ta del av) någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller Mjukvaruapp eller genom att klicka på "acceptera" för detta avtal samtycker du till detta avtal. Vidare, garanterar du att du är bosatt i ett land inom Europeiska unionen och din användning av (och någon tillgång till) någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller Mjukvaruapp kommer i första hand ske inom EU. Om du inte är bosatt i ett land inom Europeiska unionen eller din användning av någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller Mjukvaruapp inte i första hand kommer vara inom Europeiska unionen så är det Användningsvillkor och inte villkoren i detta avtal som gäller för din användning av (inklusive tillgång till) någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller Mjukvaruapp.

För att underlätta för dig har vi formulerat några av villkoren i detta avtal som frågor och svar. Alla följande villkor är ett enda juridiskt bindande avtal mellan dig och DexCom. Om ett ord eller en fras i detta avtal är inom "citattecken" och markerade med fet stil, innebär det att ordet eller frasen kan användas igen, och det kommer att ha samma betydelse som anges i meningen som innehåller order eller frasen inom citattecken och med fet stil.

1. Omfattningen av detta avtal, Inte hälso- och sjukvårdstjänster.

1.1 DexCom-tjänster är inte hälso- och sjukvårdstjänster.Du förstår att DexCom inte är sjukvårdspersonal och inte ger medicinska, hälso eller andra professionella tjänster eller råd, inte heller kontrollera vi tillförlitligheten för användardata (såsom detta begrepp definieras i avsnitt 4.2 nedan). DexCom-tjänster och Mjukvaruappar är inte ersättning för ordentlig medicinsk vård och du accepterar att användaren eller användaren för Recept-enheten, i förekommande fall, är ensamt ansvarig för att erhålla rätt behandling för hans eller hennes villkor. Du kan ge den information och de rapporter som inkommit från datatjänster till användarens eller användaren för Recept-enheten, i förekommande fall, vårdgivare på eget ansvar, att förstå att mjukvaruappen och datatjänster tillhandahålls utan garanti förutom vad som krävs enligt lag eller på annat sätt som uttryckligen anges i detta avtal.

1.2 Finns det ytterligare villkor som gäller för din användning av DexCom-tjänster eller DexCom-produkter? Ja, förutom de villkor som anges i detta avtal gäller andra villkor som vi lägger upp eller gör tillgängliga via någon DexCom-tjänst, eller på annat sätt gör tillgängliga för dig gäller för din användning av DexCom-tjänster, mjukvaruappar och DexCom-produkter och införlivas i och görs till en del av detta avtal. Dessa ytterligare villkor omfattar (men är inte begränsade till) följande:

 • all beskrivning som finns på våran webbplats,
 • tredje-parts upphovsrätt och andra meddelanden som finns på våran webbplats,
 • DexComs aviseringar om upphovsrätt och varumärke som finns på våran webbplats,
 • all dokumentation som tillhandahålls av DexCom i manualen eller på förpackningen av en DexCom-produkt, mjukvaruapp eller DexCom-tjänst, eller på annat sätt tillhandahålls av DexCom, inklusive bruksanvisningen, indikationer för användning, kontraindikationer och produktvarningar och säkerhetsföreskrifter ("DexCom produktmärkning "), och
 • vår Sekretesspolicy ( "Sekretesspolicy").

1.3 Var kan du använda DexCom-tjänster, DexCom-produkter och mjukvaruappar? Vem som helst kan använda DexCom-tjänster, DexCom-produkter och mjukvaruappar, men DexCom-produkter tillhandahålls av DexCom från USA.    DexCom-tjänsterna och mjukvaruapparna tillhandahålls av DexCom i antingen USA eller England och är inte avsedda att underställa DexCom någon jurisdiktion eller lag än vad som anges i avsnitt 6 nedan.

1.4 Vem ska du kontakta om du har frågor om din DexCom-produkt? Om du har köpt en DexCom-produkt utanför USA så såldes den av en tredjepartsdistributör och inte av DexCom. Du bör därför kontakta din lokala återförsäljare om du har frågor eller behöver stöd och du bör vända dig till en sådan återförsäljare – inte DexCom – för garanti eller andra rättigheter som kan ges din DexCom-produkt (t.ex. all garanti som finns inkluderad på DexCom-produktens märkning).

2. Förändringar

2.1 Kan DexCom ändra villkoren i detta avtal? Ja, med förbehåll för tillämplig lag kan DexCom ändra villkoren i detta avtal genom att meddela dig om sådana förändringar på godtagbart sätt, bland annat genom att publicera ett meddelande om nya villkor på vår webbplats. När du klickar på "acceptera" på de nya villkoren eller när du fortsätter använda DexCom-produkten, DexCom -tjänster eller mjukvaruappen efter en sådan förändring betyder det att du accepterar de nya villkoren. Sådana ändringar kommer inte att gälla eventuella tvister mellan dig och oss som uppkommit före den dag då vi meddelat dig om det reviderade avtalet innehållande sådana förändringar. Om du inte godtar de nya villkoren har du rätt att sluta använda DexCom-tjänsterna och mjukvaruapparna som beskrivs i avsnitt 5.2 nedan (med titeln "Kan du avsluta din användning av DexCom-tjänster eller mjukvaruappar?").

2.2 Kan DexCom ändra DexCom-tjänster eller mjukvaruappar?DexCom-tjänster och mjukvaruappar, och DexComs affärsverksamhet, utveckling och aktiviteter, kan då och då komma att ändras efter DexComs gottfinnande genom att meddela dig om sådana ändringar genom rimliga medel, inklusive avisering av ett meddelande på vår hemsida eller på annat sätt ge underrätta dig genom gällande DexCom-tjänst eller mjukvaruapp. Med förbehåll för tillämplig lag, är din fortsatta användning av tillämplig DexCom-tjänst eller mjukvaruapp efter en sådan förändring acceptans av förändringen. Vi förbehåller oss rätten att införa nya funktioner eller ny funktionalitet som kan kräva avgifter. Om du inte godtar de nya förändringarna som beskrivs i avsnitt 5.2 nedan (med titeln "Kan du avsluta din användning av DexCom-tjänster eller mjukvaruappar?") har du rätt att sluta använda DexCom-tjänsterna och mjukvaruapparna.

3. Vad krävs av dig för att använda vår hemsida? Vår webbplats kan nås via internet av alla smartphones eller andra smarta enheter (vi hänvisar till var och en som en "Smart Enhet") eller datorer, i varje fall krävs en kompatibel webbläsare. Du är ansvarig för varje dator eller smart enhet du använder för att få tillgång till vår hemsida, inklusive tillhandahållande och bibehållande av ordentligt fungerande kompatibel uppdaterad programvara, en lämplig internetuppkoppling, en lämplig brandvägg och antivirusprogram.

4. Med hjälp av våra datatjänster mjukvaruappar

4.1 Vilka är våra mjukvaruappar? Vi kan tillhandahålla mjukvaruappar för din användning på din dator eller smarta enheter i samband med din användning av DexCom-produkter. Mjukvaruappar kan ge fristående funktion, kan användas i samband med våra datatjänster, eller båda delarna.

4.2 Vilka är våra datatjänster? Våra datatjänster är avsedda för att låta en användare eller användare för Recept-enhet, i förekommande fall, använda data som genereras av, eller skapas i samband med användning av, deras DexCom-produkt ("Användardata") för vilken datatjänsten är kompatibel ("Användar-enhet") med att hjälpa användaren eller användaren för Recept-enheten, i förekommande fall, hantera sin diabetes i enlighet med tillämplig DexCom-produktmärkning. Användning av våra datatjänster kräver en internet-aktiverad smart enhet eller dator. Varje datatjänst får användardata från en mjukvaruapp som hämtas till din smarta enhet eller dator.    Våra datatjänster bearbetar användardata genom att tillämpa egna metoder, tillhandahålla data, samt i förekommande fall, avlägga rapporter till användare eller användare för Recept-enheter. Vår datatjänster kan också låta användare eller användare för Recept-enheter dela användardata, rapporter och annan information om användaren eller användaren för Recept-enheter. Användare för Recept-enheter har rätt att tillhandahålla eller dirigera datatjänsten att tillhandahålla sådana uppgifter och rapporter till andra som de på eget ansvar avgör.    Du godkänner att datatjänster inte är ett substitut för regelbunden övervakning och sjukvård, och att du kommer att se till att all lämplig behandling, tillsyn och ansträngningar görs av och till förmån för användaren eller användaren för Recept-enheten, när tillämpligt, för att bibehålla hans eller hennes hälsa och välbefinnande.    Vår insamling, lagring och överföring av användardata och annan information som du lämnar till DexCom genom DexCom-tjänster och mjukvaruappar styrs av sekretesspolicyn.

4.3 Vad krävs av dig för att använda våra datatjänster och mjukvaruappar? Varje datatjänst eller mjukvaruapp kan kräva skapandet av ett användarkonto hos DexCom på vår webbplats ("Användarkonto").    Om så är fallet, är du skyldig att noggrant färdigställa och underhålla användarkontot och att förse oss med all information som krävs. Du är ansvarig för att erhålla, underhålla och betala för all hårdvara, mjukvara, telekommunikation och andra tjänster som är nödvändiga för användningen av datatjänster och/eller mjukvaruappar inklusive, men inte begränsat till, ordentligt fungerande kompatibel uppdaterad programvara, en lämplig internetuppkoppling, en lämplig brandvägg och antivirusprogram, en ordentlig kabel för att ansluta din användarenhet till datorn eller till en smart enhet, och en väl underhållen användarenhet.

4.4 Hur använder du våra datatjänster? Vår datatjänster kan direkt ansluta till och samverka med din DexCom-produkt eller kräva hämtning av en mjukvaruapp. Vissa datatjänster kan låta dig skicka dina användaruppgifter till vissa tredjeparter som valts av dig.    Genom att välja tredjepart (som kan vara en person, en mjukvaruapp eller ett annat företag) ger du oss tillstånd att skicka dina användaruppgifter till varje part som du väljer.    DexCom varken verifierar eller godkänner information om sådana tredjeparter eller den information du har lämnat om dem. När informationen har lämnats till en tredjepart som utsetts av dig, har DexCom ingen ytterligare kontroll eller ansvar för denna information. Vår insamling, lagring och överföring av data i samband med datatjänster styrs av sekretesspolicyn. Du ansvarar för att ansluta datorn eller smart enheten som kör mjukvaruappen eller datatjänsten till internet.

4.5 Mjukvaruuppdateringar för tredjepart. Våra mjukvaruapp körs på specifika versioner av tredjeparts operativsystem och webbläsare för din dator eller smart enhet ("Plattformsmjukvara"). När tredjepartsleverantören utfärdar en uppdatering till Plattformsmjukvaran kommer vi att kräva ytterligare tid för att tillhandahålla en kompatibel uppdatering av mjukvaruappen. Om du uppdaterar Plattformsmjukvaran innan vi tillgängliggör en lämplig uppdatering till en mjukvaruapp kanske du inte längre kan använda mjukvaruappen du har använt, eller så kanske inte mjukvaruappen fungerar ordentligt. Vi kan besluta att inte tillhandahålla en kompatibel uppdatering av mjukvaruappen och därför bör du först kontrollera tillämpligt plats där du ursprungligen hämtade mjukvaruappen innan du uppdaterar plattformsmjukvaran för att avgöra om en uppdatering av mjukvaruappen eller datatjänsten behövs.

4.6 Förenlig användning. Vissa DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar arkiverar och lagrar data som genereras av tillämplig användarenhet (vars arkiv och lagring styrs av sekretesspolicyn). Som resultat får sådana DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar endast användas med passande användarenheter och tillhörande användarkonto. Underlåtenhet att göra detta kan (1) orsaka att tillämplig DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp fungerar felaktigt eller inte fungerar alls, (2) göra användardata korrupt eller (3) orsaka felaktiga användardata som ska associeras med användaren eller orsaka att användardata visas eller analyseras felaktigt.

4.7 Vilka rättigheter har du till DexCom-tjänsterna och mjukvaruapparna? När du accepterar detta avtal, och så länge du följer villkoren i detta avtal tills endera parten säger upp avtalet, ger DexCom dig personlig, begränsad och icke-exklusiv rätt att använda (a) vår webbplats för personligt icke-kommersiellt bruk, (b) Data-tjänster som de är avsedda att användas enligt beskrivning på relevanta sida av vår webbplats eller i material som tillhandahålls genom data-tjänsterna och (c) Mjukvaruappar som de är avsedda att användas enligt beskrivning på relevanta sida av vår webbplats, i mjukvaruappen eller i material som tillhandahålls av oss med eller för mjukvaruappen eller DexCom-produkten för vilken mjukvaruappen är kompatibel, allt i enlighet med villkoren i detta avtal. DexCom och tredjeparter från vilka vi licensierar viss teknik ("licensgivare") äger all rättighet, titel och rätt för DexCom-tjänsterna och mjukvaruapparna; informationen, konstverk och annat innehåll tillgängligt via eller på DexCom-tjänster och mjukvaruappar; processerna, metodik, dokument och annat material som vi använder för att tillhandahålla DexCom-tjänster och mjukvaruappar eller att vi lämnar till dig i samband med din användning av DexCom-Produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar; och alla patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet och andra rättigheter av något slag som härrör från eller som på något sätt relaterar till DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar ("Intellektuell äganderätt"). DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar är föremål för tillkännagivandena av immaterialrätter som tillhandahålls av DexCom på vår hemsida, och du måste följa kraven i alla sådana meddelanden. Alla immateriella rättigheter är reserverade av DexCom och dess licensgivare och inga immateriella rättigheter beviljas till dig utöver vad som anges i detta avsnitt 4.7. Varumärken, servicemärken, trade dress, logotyper, namn och andra symboler som identifierar DexCom, DexCom-tjänster, DexCom-produkter och mjukvaruappar, och åtföljande goodwill, ägs av DexCom och dess licensgivare. Du får inte ta bort eller ändra något meddelande från DexCom på eller i samband med DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar.

4.8 Vilka tredjepartskrav måste du följa? DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar kan innehålla programvara, data eller andra föremål som licensierats till oss av tredje part. Din användning av sådana tredjepartsföremål omfattas av bestämmelserna i detta avtal, såvida inget annat krävs enligt tillämplig licensgivare. Du måste följa de ytterligare licensbestämmelser som krävs av leverantörer av sådana tredjepartsföremål av oss på vår webbplats eller som vi på annat sätt tillhandahåller eller gör tillgängliga för dig, eftersom de då och då ändras av oss. Den version av sådana licensbestämmelser som gäller för din användning införlivas i och görs till en del av detta avtal.

4.9 Hur gammal måste man vara för att använda DexCom-tjänster eller mjukvaruappar? Genom att godkänna detta avtal försäkrar du att du är arton (18) år eller äldre och att du har rättslig handlingsförmåga att ingå detta avtal.

4.10 Kan man använda tredjepartsprogramvara eller utrustning med DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar? DexCom varken stödjer, rekommenderar eller godkänner tredjepartsprogramvara eller utrustning för användning med DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar. All användning av någon sådan tredjepartsprogramvara eller utrustning sker på egen risk. Vi har inget ansvar eller förpliktelse till följd av din användning av sådan tredjepartsprogramvara eller utrustning, såsom skador på DexCom-produkter eller problem, oriktigheter eller fel i DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar som härrör från sådan användning.

4.11 Vilka andra begränsningar gäller för din användning av DexCom-tjänster och mjukvaruappar? Du kommer inte själv, och du kommer inte tillåta någon under din kontroll, att göra eller försöka göra något av följande:

 • använda DexCom-tjänster eller mjukvaruappar för att skada, hota eller trakassera någon person eller organisation;
 • använda DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar för kommersiella ändamål eller för att gynna någon tredje part;
 • använda eller försöka använda otillåtna medel för att modifiera, omdirigera eller få åtkomst till DexCom-tjänster;
 • skada, avaktivera, överbelasta, störa eller försämra DexCom-tjänster (eller något nätverk eller enhet ansluten till en DexCom-tjänst);
 • möjliggöra att obehörig tredje part får åtkomst till DexCom-produkter eller DexCom-tjänster eller gränssnitt med alla mjukvaruappar;
 • dela ditt lösenord eller på annat sätt ge en tredje part åtkomst till eller använda DexCom-tjänster eller mjukvaruappar för din räkning om inte vi tillhandahåller ett godkänt system;
 • underlicensiera eller överföra någon av dina rättigheter enligt detta avtal;
 • modifiera, kopiera eller skapa härledda arbeten baserade på någon DexCom-tjänst eller mjukvaruapp;
 • dekonstruera eller härleda källkoden för någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp som inte ges till dig i form av källkod, förutom i den mån en sådan begränsning är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag;
 • skapa internet-"länkar" till eller från någon DexCom-tjänst eller "ram" eller "spegla" något innehåll som ingår i någon DexCom-tjänst eller mjukvaruapp;
 • använda någon automatisk funktion eller tjänst (t.ex. en bot, en spindel eller periodisk cache av information) för att få åtkomst till eller använda någon DexCom-tjänst eller mjukvaruapp, eller att kopiera eller skrapa data från någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp;
 • på annat sätt använda valfri DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp på något sätt som överstiger användningsområdet som beviljats dig i detta avtal eller enligt någon DexCom-produktmärkning; eller
 • använda otillåten programvara eller hårdvara för att få tillgång till någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp eller ändra någon DexCom-produkt, DexCom-tjänst, mjukvaruapp på något otillåtet sätt (till exempel genom obehöriga reparationer, otillåtna uppgraderingar eller obehöriga hämtningar).

4.12 Vad kan hända om du missbrukar din DexCom-produkt, -tjänst eller mjukvaruapp? Missbruk av en DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjuukvaruapp, otillbörlig åtkomst av den eller de uppgifter som den behandlar och sänder eller vidta andra otillåtna åtgärder kan göra att användaren (eller deras användardata) hamnar i riskzonen, orsaka DexCom-produkt, -tjänst eller mjukvaruapp fel, eller på annat sätt förhindra eller försvåra en korrekt och avsedd användning av DexCom-produkt, -tjänst eller mjukvaruapp. Följaktligen är sådant missbruk inte tillåtet. Sådant missbruk inkluderar (men är inte begränsat till) "jailbreaking" av en DexCom-produkt, vilket innebär ett otillåtet avlägsnande av restriktioner för en DexCom-produkt för något syfte, inklusive att tillåta installation av obehöriga program eller för att hämta data från en sådan DexCom-produkt. Dessutom kan "jailbreaking" av en smart enhet som används i samband med någon mjukvaruapp, DexCom-produkt eller DexCom-tjänst göra att användaren (eller deras användardata) hamnar i riskzonen eller på annat sätt förhindrar eller försvårar ett korrekt och planerat användningsområde för mjukvaruappen, DexCom-produkten eller DexCom-tjänsten.

4.13 Vad händer om DexCom-tjänsten eller mjukvaruappen inte är tillgängliga? DexCom-tjänsten och mjukvaruappen kan avbrytas eller bli otillgänglig, och om de blir det, måste du förlita dig på direktanvändning av användarenheten för användaren eller användaren för Recept-enhetens, i förekommande fall, hälsoövervakning.

4.14 Vad händer om du ger feedback till DexCom? Du kan ge skriftlig eller muntlig feedback, förslag, kommentarer eller information till oss i samband med DexCom-tjänster, mjukvaruappar, DexCom-produkter, användar-enheter eller andra möjligheter för våra befintliga eller framtida verksamhet ("Feedback"). Genom att ge oss feedback ger du oss den globala, icke-exklusiv, obegränsade, eviga, oåterkalleliga (på vilken grund som helst), royaltyfria rätten för oss att använda sådan feedback på alla sätt vi bestämmer, bland annat genom en tredjepart, utan någon skyldighet att ger er ersättning, tilldelning, redovisning eller övrigt. Du kommer bara att ge oss den feedback som du har rätt att bevilja oss de rättigheter som anges i föregående mening.

4.15 Genom att köpa, registrera eller använda DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar lämnar du vissa garantier till DexCom. Du representerar, garanterar och samtycker till att all information som du lämnar till oss kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig, och du kommer endast att använda DexCom-tjänster, DexCom-produkter och mjukvaruappar för personlig nytta av tillämplig användare eller användare för Recept-enhet i enlighet med detta avtal.

4.16 DexCom ansvarar inte för tredjepartsfrågor.Utan att begränsa bestämmelserna i detta avtal eller utvidga DexComs ansvar saknar DexCom ansvar för avbrott eller brister inom kraft, telekommunikation, datorer, smarta enheter, programvara från tredjepart och eventuella andra händelser utanför DexComs direkta kontroll.

5. Avstängning eller upphörande av DexCom-tjänster

5.1 Kan DexCom stänga av eller avsluta DexCom-tjänster eller mjukvaruappar? DexCom kan stänga av eller avsluta varje DexCom-tjänst eller mjukvaruapp, eller stänga av eller avsluta din rätt att använda varje DexCom-tjänst eller mjukvaruapp som de avgör för varje godtagbart skäl. Som exempel kan vi stänga av eller avsluta en DexCom-tjänst eller mjukvaruapp om du har, eller om vi skäligen tror att du har brutit mot detta avtal eller i samband med någon händelse eller rättslig utveckling bortom vår kontroll som hindrar eller förhindrar vår förmåga att erbjuda någon DexCom-tjänst eller mjukvaruapp. I den mån rimligt kommer vi att meddela dig minst tjugofyra (24) timmar i förväg om sådan avstängning eller avslutning.    Om du alvarligt bryter mot detta avtal (inklusive all användning av DexCom-resurser som överskrider eller kringgår DexComs rimliga begränsningar, såsom åtkomst, samtal eller annan användning av alla programmeringsgränssnitt eller serverresurser som DexCom tillhandahåller), kan vi omedelbart stänga av eller avsluta din rätt att använda varje DexCom-tjänst eller mjukvaruapp. Därtill har vi ingen skyldighet att stödja någon version av en DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp när en ny version av en sådan DexCom-produkt, DexCom-tjänst eller mjukvaruapp släpps.

5.2 Kan du avsluta din användning av DexCom-tjänster eller mjukvaruappar? Du kan säga upp din användning av DexCom-tjänsten genom att sluta använda din DexCom-tjänst. Du kan säga upp din användning av varje mjukvaruapp genom att ta bort den från din smarta enhet, ta bort den från din Windows®-baserad dator med hjälp av operativsystemets borttagningsprocedur, eller ta bort den från din Apple®-dator genom att hämta ett avinstallationsprogram från vår hemsida. Du är inte skyldig att fortsätta med någon datatjänst eller mjukvaruapp oavsett om du avslutar eller inte.

5.3 Vad händer om din användning av en DexCom-tjänst avslutas? Om din användning av en DexCom-tjänst eller mjukvaruapp avslutas av någon anledning, (a) får vi behålla alla dina personuppgifter (enligt definitionen i sekretesspolicyn) i samband med din användning av en DexCom-produkt, mjukvaruapp eller DexCom-tjänst som du är registrerad för, med förbehåll för din rätt att begära radering av sådana personuppgifter i enlighet med tillämplig lag eller som på annat sätt anges i integritetspolicyn, (b) dina rättigheter att använda DexCom-tjänsten eller mjukvaruappen kommer att avslutas, och (c) Punkterna 1, 4.2 (sista endast meningen), 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3, och 6-15 kommer att kvarleva en sådan avslutning och fortsätta att gälla för parterna. Om du senare återaktiverar ditt konto, och vi har behållit dina personuppgifter, kommer vi återkoppla dina sparade personuppgifter med ditt nyligen återaktiverade konto om vi har möjlighet att göra det, förutsatt att du förser oss med lämplig information som gör det möjligt oss att göra rätt sammankoppling. Oaktat det föregående, om din användning av mjukvaruappen eller DexCom-tjänsten avslutas av någon anledning, får vi, utan ansvar gentemot dig eller någon tredjepart, omedelbart avaktivera eller radera ditt användarnamn, lösenord och konto, och alla relaterade material (inklusive personuppgifter), utan någon skyldighet att ge någon ytterligare åtkomst till sådan material.

6. Tvister och gällande lagstiftning

6.1 Hur löses tvist inom ramen för detta avtal? Tvister som uppkommer av eller i samband med detta avtal eller din användning av någon DexCom-tjänst, DexCom-produkt eller mjukvaruapp kommer uteslutande att lösas i domstol i London, England, och både du och DexCom samtycker oåterkalleligen till jurisdiktion och mötesplats för domstolarna med sitt huvudkontor i London, England för sådana tvister.

6.2 Vilka lagar styr detta avtal? Detta avtal (inklusive eventuella skadeståndsanspråk eller klagomål av något slag till följd av eller i samband med detta avtal) regleras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i England och Wales som gäller för avtal som ingås och utförs inom England och Wales, med undantag för val av lag eller lagkonfliktsprinciper.

6.3 Meddelande om tvist. I händelse av en tvist som uppstår under eller i samband med detta avtal, skall tvistande parten ge den andra parten skriftlig underrättelse om tvisten, inklusive de faktiska omständigheter som givit upphov till tvisten och lättnaden som eftersträvas av den tvistande parten. Vi kommer att tillhandahålla ett sådant meddelande via e-post till din e-postadress. Du kommer att tillhandahålla ett sådant meddelande till DexCom per e-post eller leverans nästa dag till följande adress: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

6.4 Ersättning. Varje överträdelse av en parts immateriella eller industriella äganderätter kommer att orsaka den icke-överträdande parten irreparabel skada för vilken skadestånd är en otillräcklig åtgärd, och den icke-överträdande parten har rätt till tillfällig, preliminär och permanent föreläggande och fullgörelse utan borgen eller annan säkerhet, eller om så erfordras, den minsta borgen eller säkerhet som krävs.

7. Inga garantier

7.1 FÖRUTOM VAD SOM FÖLJER AV GÄLLANDE LAG OCH MED UNDANTAG FÖR BEGRÄNSAD GARANTI SOM INGÅR I DEN AKTUELLA DEXCOM-PRODUKTENS MÄRKNING TILLHANDAHÅLLS DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER OCH MJUKVARUAPPAR "I BEFINTLIGT SKICK" OCH PÅ EN "TILLGÄNGLIGHETS"-BASIS UTAN NÅGON GARANTI, DIREKT ELLER INDIREKT OCH DU ANVÄNDER DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER OCH MJUKVARUAPPAR PÅ EGEN RISK.

7.2 FÖRUTOM I DEN MÅN SOM SÅDAN BEGRÄNSNING ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER SIG DEXCOM FRÅN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, OSTÖRT NYTTJANDE, NOGGRANNHET, DRIFT, EFTERLEVNAD AV DOKUMENTATION OCH ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. DEXCOM FRISKRIVER SIG FRÅN, OCH DETTA AVTAL INKLUDERAR INTE, BESTÄMMELSERNA I USAS KONVENTION OM AVTAL OM INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH ANDRA BESTÄMMELSER SOM ANTYDS I DETTA AVTAL OM INTE BESTRIDNA.

7.3 DEXCOM LÄMNAR INGA GARANTIER ATT DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER, MJUKVARUAPPAR ELLER NÅGON DATA ELLER RAPPORT FRÅN DEXCOM UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT DE ÅTERFINNS, AVBROTTSFRITT, SNABBT, SÄKERT ELLER FELFRITT ELLER ATT ALLA FEL RÄTTAS.

7.4 DEXCOM LÄMNAR INGEN GARANTI NÄR DET GÄLLER RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER ELLER MJUKVARUAPPAR.

7.5 DEXCOM GARANTERAR INTE NÅGON TREDJEPARTSENHET, SMART ENHET, PROGRAMVARA, TJÄNST ELLER DATA SOM DU KAN ANVÄNDA I SAMBAND MED NÅGON DEXCOM-PRODUKT, MJUKVARUAPP ELLER DEXCOM-TJÄNST, ÄVEN OM SÅDANT TREDJEPARTSOBJEKT BESKRIVS I, ELLER TILLGÄNGLIG ELLER KAN SKA ANSLUTAS TILL GENOM, NÅGON DEXCOM-PRODUKT, MJUKVARUAPP ELLER DEXCOM-TJÄNST.

7.6 INGEN INFORMATION ELLER KOMMUNIKATION, SÅVÄL MUNTLIG SOM SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT FRÅN ELLER GENOM DEXCOM, DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER ELLER MJUKVARUAPPAR KOMMER SKAPA NÅGON GARANTI, MED UNDANTAG FÖR BEGRÄNSAD GARANTI SOM INGÅR I DEXCOM-PRODUKTENS MÄRKNING.

7.7 DEXCOM GARANTERAR INTE NOGGRANNHETEN AV NÅGON ANVÄNDARENHET OCH ANVÄNDARDATA SOM ÖVERFÖRTS FRÅN NÅGON ANVÄNDARENHET OCH TAS EMOT AV DEXCOM TILLHANDAHÅLLS ANVÄNDAREN "I BEFINTLIGT SKICK". DEXCOM ANTAR INGET ÅTAGANDE OCH GARANTERAR INTE ATT DET KOMMER GÖRA DET, SKAPA ELLER INKLUDERA YTTERLIGARE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET FÖR DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER ELLER MJUKVARUAPPAR.

8. Ansvarsbegränsningar och ditt ansvar

8.1 SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER DEXCOMS DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH ANDRA TREDJEPARTER SOM DEXCOM HAR ETT KONTRAKTSFÖRHÅLLANDE MED (INKLUSIVE DESS OCH DERAS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, KONSULTER OCH MEDEL) HAR NÅGOT ANSVAR SOM FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER, PROGRAMVARUAPPAR ELLER DETTA AVTAL, OAVSETT OM DET ÄR FÖR DIREKTA ELLER NÅGON ANNAN TYP AV SKADOR.

8.2 FÖRUTOM I DEN MÅN SOM SÅDAN BEGRÄNSNING ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER VARKEN DEXCOM, DESS DOTTERBOLAG, DESS ELLER DERAS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER (TILLSAMMANS "DEXCOM-PARTERNA") VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER ELLER MJUKVARUAPPAR.

8.3 FÖRUTOM I DEN MÅN SOM SÅDAN BEGRÄNSNING ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER INGEN AV DEXCOM-PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJANDE, INDIREKTA, SPECIELLA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLUST AV DATA ELLER VERKSAMHETSAVBROTT HURUVIDA ANSPRÅK ELLER SKADOR ÄR BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM DEXCOM, DESS DOTTERBOLAG ELLER EN PERSON MED SAMRÖRE MED NÅGON AV DEM FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SKADOR UNDANTAGNA I DETTA AVSNITT 8, OCH ÄVEN OM SÅDANA UNDANTAG ORSAKAR DETTA AVTAL ELLER NÅGON ÅTGÄRD ATT MISSLYCKAS MED DET HUVUDSAKLIGA SYFTET.

8.4 FÖRUTOM I DEN MÅN SOM SÅDAN BEGRÄNSNING ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER INGEN AV DEXCOM-PARTERNA ATT VARA ANSVARIG FÖR TOTALSKADOR FÖR ALLA KRAV TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, DEXCOM-PRODUKTER, DEXCOM-TJÄNSTER OCH/ELLER MJUKVARUAPPAR TILL ETT SAMMANLAGT BELOPP STÖRRE ÄN 500 €.

8.5 FÖRUTOM I DEN MÅN SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER INGEN AV DEXCOM-PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRSUMMELSE AV EN ANVÄNDARE ELLER NÅGON TREDJEPART.

8.6 VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR VISSA SKADOR. FÖLJAKTLIGEN KANSKE NÅGRA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA VISSA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. I DEN MÅN VI INTE KAN, I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVA OSS FRÅN ALLA GARANTIER ELLER BEGRÄNSA VÅRAT ANSVAR KOMMER GARANTINS OMFATTNING OCH VARAKTIGHETEN AV VÅRT ANSVAR ATT VARA MINSTA TILLÅTNA UNDER TILLÄMPLIG LAG OCH DETTA AVTAL ANSES VARA FÖRÄNDRAT I MINSTA MÖJLIGA NÖDVÄNDIGA UTSTRÄCKNING FÖR ATT FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

8.7 Inget i detta avsnitt 8 syftar till att begränsa eller utesluta ansvar när sådant ansvar är obligatoriskt enligt tillämplig lag och härrör från följande: (a) dödsfall eller personskada som orsakats direkt från uppsåtlig eller vårdslös handling eller underlåtenhet av DexCom eller någon av dess anställda eller ombud; (b) oriktiga framställningar från DexComs sida; (c) varje överträdelse av en väsentlig avtalsenlig skyldighet; eller (d) någon avsiktlig försummelse från DexComs sida.

8.8 Ditt ansvar. Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag, samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla DexCom, våra dotterbolag, licensgivare, leverantörer och andra avtalsförhållanden (inklusive tjänstemän, chefer, anställda, konsulter och agenter i varje) från och mot alla och alla anspråk från tredjepart, skulder, skador, förluster, kostnader, utgifter, avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader) att sådana parter kan ådra sig som en följd av eller till följd av (1) All information som du skickar, lägger upp eller överför genom DexCom-tjänster eller mjukvaruappar (2) din användning av DexCom-produkter, DexCom-tjänster eller mjukvaruappar i strid med detta avtal, eller (3) om du bryter mot några rättigheter för någon annan person eller enhet.

9. Meddelanden.

Förutom vad som uttryckligen anges på annan plats i detta avtal kommer vi att tillhandahålla meddelande enligt detta avtal via e-post till din e-postadress. Du kommer att tillhandahålla ett sådant meddelande till DexCom per e-post eller leverans nästa dag till följande adress: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

DexCom-tjänsten drivs av:

DexCom, Inc.

Registrerad Adress:              6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

Verksamhetsort:                  6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

E-postadress:                          Legal@dexcom.com

SKATTE-ID:                                            33-0857544

10. Avskiljning.

I händelse av att någon domstol finner någon bestämmelse i detta avtal vara upphävda, ogiltiga eller ogenomförbara, kommer en sådan bestämmelse att ändras i den minsta mån som krävs för att vara effektiva, giltiga och verkställbara och samtidigt behålla de ursprungliga avsikterna hos parterna i största möjliga utsträckning och övriga bestämmelser i detta avtal kommer att vara kvarstå i full styrka och verkan och verkställbar enligt deras villkor.

11. Överlåtelse.

Vi kan överlåta detta avtal helt eller delvis när som helst med meddelande (meddelande kan göras via ett inlägg på vår hemsida). Du får inte överlåta detta avtal eller överföra några rättigheter att använda DexCom-tjänster eller mjukvaruappar.

12. Exportbegränsningar.

Mjukvaruapparna kan vara föremål för USA:s exportlagar. Som ett resultat företräder du, garanterar och förbinder att du inte är (a) belägen i eller är bosatt i eller är medborgare i något land som omfattas av ett embargo från amerikansk regering eller andra restriktioner eller något land som har stämplats som "terroriststödjande" land av USA:s regering (klicka här för mer information); och (b) på någon av USA:s regerings listor över begränsade slutanvändare (till exempel, inklusive "Särskilt utpekade medborgare"-förteckningen klicka här).

13. Apple-specifika villkor.

Förutom ovanstående, och utan hinder av vad som anges häri, gäller följande bestämmelser med avseende på din användning av någon version av någon mjukvaruapp kompatibel med operativsystemet iOS från Apple Inc. ("Apple"). Apple är inte en part i detta avtal och äger inte och är inte ansvarig för någon mjukvaruapp. Apple ger inte någon garanti för någon mjukvaruapp utom, i förekommande fall, för att återbetala inköpspriset för den. Apple ansvarar inte för underhåll eller andra stödtjänster för någon mjukvaruapp och ansvarar inte för eventuella andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter med avseende på någon mjukvaruapp, inklusive eventuella ansvar för tredjepartsprodukts krav, krav att någon mjukvaruapp underlåtit att uppfylla något gällande rättsligt- eller myndighetskrav, fordringar som följer av konsumentskyddet eller liknande lagstiftning, och krav när det gäller intrång i immateriella rättigheter. Eventuella frågor eller klagomål som rör användningen av något mjukvaruapp, inklusive de som rör immateriella rättigheter, måste riktas till oss i enlighet med punkt 9 (med titeln "Meddelanden"). Licensen du har beviljats häri är begränsad till en icke-överförbar licens att använda en mjukvaruapp på en Apple-märkt produkt som kör Apples operativsystem iOS och ägs eller kontrolleras av dig, eller på annat sätt är tillåtet enligt användningsreglerna angivna i användarvillkoren för Apples App Store. Dessutom måste du följa villkoren i tredjepartsavtal som gäller för dig när du använder någon mjukvaruapp, såsom avtal för trådlös datatjänst. Apple och Apples dotterbolag är tredjeparts förmånstagare av detta avtal, och genom att du accepterar villkoren i detta avtal kommer du att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva detta avtal mot dig som en tredjepartmottagaren därav; trots ovanstående, är vår rätt att ingå, häva eller säga upp någon variation, undantag eller förlikning enligt detta avtal inte föremål för godkännande av tredjepart.

14. Förhållande; Inga utomstående förmånstagare.

Vår relation med dig är som en oberoende leverantör och ingenting i detta avtal skapar en agentur eller partnerskap. Med undantag för DexComs licensgivare finns det inga utomstående förmånstagare till detta avtal.

15. Fullständigt avtal.

Detta avtal är det fullständiga och slutgiltiga avtalet mellan parterna avseende DexCom-produkter, DexCom-tjänster och mjukvaruappar; ersätter alla tidigare avtal eller kommunikationer mellan parterna; och kan endast ändras som beskrivs i detta avtal (se avsnitt 2.1 (med titeln "Kan DexCom ändra villkoren i detta avtal?")). Underlåtenhet att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett upphävande av sådan rätt eller bestämmelse. Rubrikerna i detta avtal är endast för bekvämlighet och har ingen juridisk- eller avtalsverkan.