Accepterar G6 kalibreringar?

Alternativet för att ange kalibreringar inkluderades så att användare kan kalibrera systemet manuellt om startkalibreringskoden tappades bort. Systemet är utformat för att fungera korrekt utan kalibrering.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region