Dexcom G7 CGM-system

Hur du använder ditt Dexcom CGM-system

Kan jag bära Dexcom G7 genom säkerhetskontroller på flygplatsen eller när jag flyger?

Du kan bära din Dexcom G7-sensor när du går igenom metalldetektorer och kroppsskannrar med avancerad bildteknik (AIT).
  • Läs mer

Kan jag kalibrera Dexcom G7?

Kalibrering behövs inte. Om du vill kalibrera kan du logga det som en händelse i G7-appen på din smartenhet.

Får min Dexcom G7 bli våt?

Efter insättning är sensorn vattentät upp till 2,4 meter.

Är det några ändringar i varningarna för Dexcom G7 jämfört med Dexcom G6?

Dexcom G7 har nya larmljud och ljudalternativ.

Installera ditt G7 system

Varför kan jag inte trycka på applikatorknappen?

Tryck applikatorn hårdare mot huden innan du trycker på knappen.

Kan jag ladda ned appen när jag reser?

Du kan ladda ned appen när du reser eftersom nedladdningen är kopplad till landsinställningarna i ditt App Store- eller Google-konto, som inte ändras när du reser.

Vad ska jag göra om jag får problem med Dexcom G7 när jag reser?

Oroa dig inte om du upplever problem med din Dexcom G7 när du reser! Innan du avinstallerar och ominstallerar den rekommenderar vi att du kontrollerar din lokala webbplats eller kontaktar vår tekniska support för hjälp

Vilka är de rekommenderade inställningarna för Dexcom G7 med en Android smartphone?

Inställningarna i din smartphone kan hindra Dexcom G7-appen från att fungera. Lär dig mer om de inställningar som låter din app fungera som förväntat.

Dexcom G7 Kompabilitet FAQ

Varför uppmanas jag att uppdatera operativsystemet (OS) på min smartphone för att få framtida uppdateringar av Dexcom G7-appen?

Vi bedömer årligen om vi ska fortsätta att stödja äldre operativsystem för Dexcom-appar.

Finns det vissa smartphones som är kompatibla med Dexcom G6 men som inte är kompatibla med Dexcom G7?

Vi uppdaterar alltid listan över kompatibilitet med smartenheter. Besök dexcom.com/g7-compatibility för den senaste listan över kompatibla smartphones.

Vilka smartenheter är kompatibla med Dexcom G7?

En mängd olika smarta iOS- och Android-enheter är kompatibla med Dexcom G7. Besök dexcom.com/g7-compatibility för den senaste listan över kompatibla smartphones.

Kommer uppdateringar av min smartphone att påverka hur jag kan använda min Dexcom G7?

Före uppgradering av din smartphone eller dess operativsystem bör du kontrollera dexcom.com/g7-kompatibilitet.

Felsökning Dexcom G7 CGM System

Varför kan jag inte trycka på applikatorknappen?

Tryck applikatorn hårdare mot huden innan du trycker på knappen.

Hur kan jag undvika att Dexcom G7-sensorns klister orsakar irriterad eller känslig hud?

Some people may be sensitive to the sensor adhesive, so extra care can help. Follow the insertion instructions carefully, review the site preparation tips and consider these points.

Varför söker min Dexcom-enhet fortfarande?

Ihopparning tar vanligtvis mindre än 5 minuter. Om det tar längre tid, använd dessa tips för felsökning. Du kan också gå till Hjälp-skärmen på din skärmenhet för mer information.

Varför får jag signalförlust?

Din skärmenhet kan vara för långt bort från sensorn eller så kan det finnas något, exempelvis en vägg eller vatten, mellan sensorn och skärmenheten.

Hur du byter din Dexcom G7-sensor

Hur länge kan jag bära sensorn?

Dexcom G7-sensorn är avsedd att bäras i upp till 10 dagar, plus en respitperiod på 12 timmar på slutet.

Kan applikatorn återvinnas?

Nej. Kassera den använda applikatorn och sensorn enligt lokala riktlinjer för biofarligt avfall.

Ta bort din Dexcom G7-sensor

När sensorsessionen är slut, dra av lappen som ett bandage. För att göra det lättare kan du prova de här tipsen:

Hur länge kan jag bära Dexcom G7-sensorn?

Dexcom G7-sensorn är avsedd att bäras i upp till 10 dagar, plus en respitperiod på 12 timmar på slutet.

Användning av Clarity Reporting-programvara

Hur kan jag dela mina Clarity-rapporter med min vårdpersonal?

Om du vill acceptera en inbjudan till delning från din klinik i appen.

Kommer Dexcom Clarity att fungera med Dexcom G7?

Ja, Dexcom G7 fungerar med Dexcom Clarity.

Dexcomin ohjekeskus

LBL019203 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region