Följ-appen för familj och vänner

App Follow FAQ

Kan jag anpassa inställningarna för meddelanden?

Ja, du kan välja vilka glukosmeddelanden du vill ta emot för varje Delare. Ändringar av inställningarna i Follow-appen påverkar inte delarens CGM-inställningar.
  • Läs mer

Varför blev jag ombedd att uppdatera min Dexcom Follow-app?

Den senaste versionen av Follow innehåller viktiga uppdateringar av appen som förbättrar användarupplevelsen och gör att Dexcoms kunder får en bättre tjänst.

Dela med följare

Hur kan jag se de senaste 24 timmarna av min Delares glukosmätningar?

För att se de senaste 24 timmarna av delarens glukosmätningar.

Hur många delare kan jag följa?

Följ upp till tio (10) delare med Dexcom Follow.*

Vad är Dexcom Follow?

Fjärrövervaka en Dexcom CGM-användares glukos med appen Dexcom Follow.

Kommer jag att få meddelanden om Follow-appen stängs?

Ja, du får Follow-meddelanden när appen är stängd.

Felsökning

Varför får jag inte glukosnotiser?

Det finns flera skäl till att du kanske inte får förväntade notiser.

Hur följer jag med min nya smart-enhet?

Om du byter smart-enhet ska du installera du Dexcom Follow-appen på din nya enhet. Delaren måste ta bort dig från sina följare och sedan bjuda in dig igen.

Kommer jag att få notisljud om min smart-enhet är inställd på tyst, vibrera eller Stör ej?

Nej, din smart-enhet måste ha ljudet på för att få notisljud.

Dexcomin ohjekeskus

© 2024 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region