Fungerar Follow-appen med G6?

Ja, Follow-appen fungerar precis så som den gjorde med Dexcom G5 Mobile.
Nya följare – Ladda ned Dexcom Follow-appen från Apple App Store eller Google Play.
Befintliga följare – Dexcom Follow-appen fungerar på samma vis så den behöver inte laddas ned igen om den redan är installerad. Men följare måste bjudas in igen av delaren i G6-appen för att börja följa igen.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region