Hur konfigurerar jag Siri i G6-appen?

Med Dexcom G6-appen, version 1.9 och senare, kan du be Siri att läsa upp dina Dexcom-glukosvärden högt och visa din graf direkt på låsskärmen.
Den här funktionen är endast kompatibel med iOS -enheter som använder iOS 13 och senare, samt Apple Watches och watchOS som stöds. En lista över kompatibla smart-enheter finns på www.dexcom.com/compatibility. På Apples webbplats kan du se om Siri finns i ditt land. Om ditt land inte är listat kan du inte använda Dexcom G6 Siri-funktionen på ditt lands modersmål förrän Apple lägger till ditt land. Fram till dess kan du använda Siri på ett annat tillgängligt språk. Besök Apples supportwebbplats för att få reda på hur du ändrar Siris språk under dina telefoninställningar.
Aktivera Siri
Följ dessa steg för att aktivera:
  1. Se till att du är ansluten till internet.
  2. Klicka på Siri-genvägar från Dexcom G6-appens inställningar.
  3. Tryck på knappen Ställ in Siri-genvägar.
  4. En installationsguide startar för att guida dig genom inställningen av den här funktionen. Om du ännu inte har aktiverat Siri på din iOS-enhet instrueras du att göra det först.
  5. Skriv eller spela in frasen du vill använda när du vill aktivera funktionen. Vi rekommenderar "Vad är mitt glukosvärde?".
  6. När du har ställt in din fras ser du frasen. Här har du möjlighet att redigera frasen, om det behövs.
  7. När du är klar klickar du på Klart för att spara.
Siris svar
När en avläsning är tillgänglig kan du aktivera Siri genom att använda den valda frasen (se ovan hur du ställer in frasen) och hon bör läsa ditt nuvarande CGM-värde och trendpilens riktning.
Om en glukosavläsning inte är tillgänglig kommer du att instrueras att kontrollera Dexcom G6-appen för mer information.
Detta är en valfri funktion som måste ställas in via Siri-installationsguiden i Dexcom G6-appen. För att kunna använda den här funktionen måste du ha Siri aktiverad på din telefon och du måste vara ansluten till internet när du använder Siri på enheter som kör iOS 13-14. Siri svarar bara på din röst och frasen du väljer.

LBL021769 Rev001

LBL021769 Rev001

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region