Skillnaden med Dexcom CGM
Dexcom CGM-system ger dig en övergripande bild av dina glukosvärden och trender för att underlätta hanteringen av din diabetes så att du kan få ett hälsosammare och mer självsäkert liv.
No Fingersticks icon

Glukosvärden i realtid.

Inga fler fingerstick*. Ingen skanning.
*Fingerstick krävs för behandlingsbeslut vid diabetes om symptom eller förväntningar inte överensstämmer med värdena.

Exceptionell precision.

Väl underbyggda behandlingsbeslut.
Alarms icon

Intuitiva funktioner.

Anpassningsbara varningar.
HbA1C icon

Beprövade resultat.

Lägre HbA1c. Längre tid i målområdet.1,2,3,4

Hitta rätt Dexcom CGM för dig

Dexcom G6 CGM for T1 Diabetes using Connected Insulin Therapy
Bäst lämpad för människor som använder en ansluten insulinpump.
  • Läs mer
Dexcom G7 CGM for Hypo Unaware T1 Diabetes
Bäst lämpad för människor med T1-diabetes som kan behöva extra hjälp, t.ex. människor med hypoglykemisk omedvetenhet eller barn.
Dexcom G6 sensor
Dexcom G7 sensor
10 dagars livslängd
10 dagars livslängd
Liten sensor
Minsta Dexcom-sensorn
-
Sensor och sändare i en enhet
2 h uppvärmning
30 minuters uppvärmning
-
12 h reservperiod
Vattentät 2,4 m - upp till 24 h
Vattenresistent 2,4 m - upp till 24 h
Larm
Larm
Ljud och volym kan ställas in
Ljud och volym kan ställas in
Varning för högt och lågt glukosvärde
Varning för högt och lågt glukosvärde
Varning för akut lågt värde
Varning för akut lågt värde
-
Fördröjning 1:a varning
-
Tyst läge‖
Varningsschema
Varningsschema
Appar
Appar
Appen Dexcom G6
Appen Dexcom G7
Appen Follow§ – supportkrets (max. 10)
Appen Follow§ – supportkrets (max. 10)
Appen Clarity – vårdgivare
Appen Clarity – vårdgivare
Anslutning
Anslutning
Smartphone iOS och Android*
Smartphone iOS och Android*
Smartwatch vid anslutning till smartphone**
Smartwatch vid anslutning till smartwatch**
Dexcom-mottagare
Dexcom-mottagare
Sömlös integration med ett urval av insulinpumpar‖
Användning
Användning
Baksidan av armen
Baksidan av armen
Mage
Mage
Ländrygg (endast barn 2 - 17 år)
Ländrygg (endast barn 2 - 6 år)
* Se www.Dexcom.com/compatibility för en lista över kompatibla enheter
** Kompatibel enhet krävs för CGM-data på smartwatch.
* Fingerstick krävs för behandlingsbeslut vid diabetes om symptom eller förväntningar inte överensstämmer med värdena.
† Användarguide Dexcom G6
‡ Prata med din läkare om hur du ska använda CGM-informationen för att hantera din diabetes.
§ Internetanslutning krävs för datadelning. Följarfunktionen kräver användning av appen Follow. Följare måste alltid bekräfta värdena i appen Dexcom G6 eller mottagaren innan behandlingsbeslut fattas.
‖ Dexcom G6 är kompatibel med ett urval insulinpumpar, inklusive Tandem t:slim och CamAPS FX.
1 Beck RW, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA. 2017;317(4):371-378.
2 Welsh JB, et al. Comparisons of Fifth-, Sixth-, and Seventh-Generation Continuous Glucose Monitoring Systems. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879.
3 Beck RW, et al. Continuous glucose monitoring versus usual care in patients with type 2 diabetes receiving multiple daily insulin injections: A randomized trial. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374.
4 Martens T, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in patients with type 2 diabetes treated with basal insulin: A randomized clinical trial. JAMA. 2021;325(22):2262-2272.

LBL-1003909 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region