Početak uporabe sustava Dexcom ONE

Vaš put učenja u 5 koraka
Upoznajte obrazovne resurse, organizirane u putovanje od 5 koraka, kako biste saznali ključne informacije o sustavu Dexcom ONE CGM.
Početna stranica

Korak 2 - početak korištenja usluge Dexcom ONE

Pregled komponenti sustava Dexcom ONE

Postavljanje aplikacije Dexcom ONE

Za preuzimanje aplikacije pretražite "Dexcom ONE" u trgovini aplikacijama na Vašem Apple ili Android uređaju.
Ako ste naručili svoje zalihe putem ove mrežne stranice, možete se prijaviti s istim podacima Dexcom računa (e-adresa i lozinka).

Početak rada s Dexcom ONE prijemnikom

Kako umetnuti senzor i pričvrstiti odašiljač

Shvatite Vaša očitanja i trendove glukoze

Postavljanje upozorenja o glukozi

Često postavljana pitanja o sustavu Dexcom ONE

  • Pogledajte sva često postavljana pitanja

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL020908 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije