Har Dexcom Clarity information om min mottagare eller smarta enhet?

Under avsnittet Enheter i Dexcom Clarity:s översiktssida, hittar du varningsinställningarna och den senaste uppladdningen för enheten. Dessa inställningar är för din referens och är separata från Dexcom Clarity-inställningarna.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flag

SE

Change region