Hur kan jag anpassa Dexcom Clarity?

Använd sidan Settings (Inställningar) i Dexcom Clarity för att anpassa visning och delning av data. Ändringarna gäller endast för Dexcom Clarity och ändrar inga inställningar i Dexcom CGM-systemet. Ändringar i Settings som vårdpersonal utför under en klinisk session gäller endast under den sessionen.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flag

SE

Change region